V neděli dne 1. července 2018 v 15.00 hodin na vrchu Náklo u Ratíškovic a Milotic se uskuteční Cyrilometodějská pouť k Liliovému kříži