Dědina je označení pro ves, které se vyskytuje jen na Moravě a na Slovensku. Je to staré pojmenování, které sahá až do začátku osídlování území Staré Moravy. Jeho význam je „zděděné po dědech“, tedy po předcích … Je to i ukázka toho, že se toto území vyvíjelo samostatně, na což ukazují mnohá slova, která se užívala právě jen tam … Tyto jazykové odlišnosti trvají dodnes !

Na Staré Moravě a později Moravské říši, u které se později ujalo pojmenování Velká Morava, vznikl raně středověký národ Moravanů. Po zabrání části území Uhry se tento národ začal postupně dělit na dva. A to i přesto, že v Uhrách toho bylo z původní moravské kultury mnoho převzato. Příbuznost kultur je však dodnes jasně patrná a v lidovém umění někdy i těžko rozlišitelná. Proto někdy ty zbytečné spory, která lidová píseň je vlastně moravská a která slovenská. Na Moravě zůstal národ moravský a na území dnešního Slovenska vznikl postupně slovenský národ. Moravský národ se poté vyvíjel zcela samostatně, mezi Královstvím českým a Markrabstvím moravským byla hranice, na které se dokonce vybíralo clo. Obě země měly vlastní vládu (sněm), vlastní zákonodárství, vlastní daně i vlastní armádu. I když byly obě součástí větších celků, Zemí Koruny české a později Rakouska Uherska. Království české a Markrabství moravské byly dvě země sobě rovné! Jak je možné, že dnes česká Praha vládne Moravě, aniž by k tomu kdy lidé na Moravě svolili?

Co se národa týče, „umělé počešťování“ Moravanů začalo v době historicky nedávné – až v 2. polovině 19. století a trvá dodnes, se silnou politickou a mocenskou podporou ze strany pražského mocenského centra. Češi na Moravě jsou jen národem politickým, tedy něčím, co se charakterem blíží státní příslušnosti. Přirozeným národem moravským, jehož existence má počátek v osídlování Moravy Slovany od 6. století, lid na Moravě zůstal ! Odpírá-li mu mladší národ český oficiální uznání, považuji to za zločin !

Ubrání Moravané svou národnost a prosadí Morava znovu svou státnost? Ve společném soustátí s Čechami ? Státnost, která ve statusu plnoprávné korunní země Rakouska-Uherska trvala až do roku 1918 a její zbytky až do začátku roku 1949? Kdy ji zrušili komunisté v době vlády Klementa Gottwalda. Morava se tehdy postavila na odpor, ale ten se v tomto krutém období totality ukázal jako marný a byl brzy v těch tvrdých 50. letech zadušen…!

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa