Vize – co je to vlastně vize? V encyklopedii se píše: vize je za a) fantazijní představa, vidina, přelud … . Za b) živá představa cílového nebo žádoucího stavu. Já bych dal raději přednost formulaci b) – živé představě. Ale po přečtení více než padesátistránkového návrhu „Vize Brno 2050“ jsem spíš rozpačitý. Žádná živá představa se nedostavila. Na vizi budoucnosti města přece nestačí čísla, procenta a ještě neúplná. Vize potřebuje fantazii, ambici, odvahu.

Povím Vám tedy svoji, narychlo sepsanou, vizi Brna 2050. Bohužel je to vize spíš pro moje vnoučata, eventuelně pravnoučata.

Tedy: Vnučka s rodinou bydlí a pracuje v Brně, dynamickém hlavním městě země Moravskoslezské, se šesti sty tisíci obyvateli. Právě vychází s manželem a dospívajícími dětmi z malého atriového domku v Brně-Řečkovicích. Elektromobil nechávají, jako obyčejně, v garáži. Míří alejí stromů, mezi fontánkami, na stanici metra v nedalekém centru měastské části. Za dvacet minut projedou pod středem města až na nové nádraží – impozantní budovu, kde se pod jednou střechou, ve třech úrovních, kříží všechny druhy městské i mezinárodní hromadné dopravy. Metra, tramvaje i vysokorychlostní železnice. Rodina míří do horního patra. Doprovází své děti, dvojčata, na studijní stáž do Paříže. Díky rychlovlaku, nejnovější čínské konstrukce, budou v centru Paříže za 3,5 hodiny, kousek od Sorbony. Vnučka s manželem, po rozloučení s dětmi, projdou živým hlavním bulvárem Jižního centra, kolem správních zemských budov a zamíří za svými zájmy. Vnučka na výstavu moderního umění v budově starého nádraží a manžel se svými kamarády na fotbalový stadion za Lužánky. Naši hrají s Brazílií a jsou favorité !

Obyvatelé města Brna budou v roce 2050 žít spokojeným, plnohodnotným životem v harmonickém moderním městě. Městě vzdělanosti, nových technologií, kultury, zdravého životního prostředí a dobrých lidí. Doufejme.

Tož tak !

Vladimír Drápal, http://hlasmoravy.eu/2017/12/22/glosa-nepoucitelneho-vizionare/