Ministerstvo zdravotnictví nesmí svými opatřeními zakázat běžné mezilidské setkávání v rodinách i s přáteli.

Nejvyšší správní soud v rozsudku z 22. 4. 2020, 6Ao 11/2021, jasně vymezil, že zákaz akcí Ministerstvem zdravotnictví se může týkat organizovaných podniků a události. Nesmí se týkat běžného mezilidského setkávání. Nemá dopad na setkávání v rodinách, protože to by bylo narušením základního ústavního práva na soukromí a rodinný život. Ale i jiné setkání s přáteli či kolegy v soukromí uskutečnit můžeme, soukromí nemusí být jen byt.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger nepochopil rozdíl mezi nouzovým stavem a stavem pandemické pohotovosti. Za nouzového stavu mohla vláda omezovat základní práva i bez zákonného podkladu. Protože však již nouzový stav nemáme, může základní práva a svobody občanů omezit jen zákon. Chovejme se k Arenbergerovým opatřením tak, jak se Arenberger chová k právnímu řádu.

Narozeniny v soukromí slavit můžeme. Ve svém bytě, chalupě i na arcibiskupství můžeme přijímat návštěvu členů rodiny i přátel. Policie nesmí vstupovat do soukromých prostor bez soudního příkazu. Ale ten může být vydán je v rámci trestního řízení, ne kvůli pouhému přestupku, což je i porušení opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pokud by se nějaký úřad dotazoval, uveďte, že šlo o neorganizovanou návštěvu rodiny. Každý může odmítnout sdělit údaje týkající se osoby blízké, což rodina a dobří přátelé jsou, které by mohly vést k jejich postihu. Neudávejme!

Jako pohostinný Moravan návštěvu, byť nenadálou, pohostím výborným moravským vínem. Právo na soukromí a slušnost jsou nad zákazy toho času ministra zdravotnictví Arenbergera.

Zděněk Koudelka, signatář Deklarace moravského národa