Lužických Srbů je dnes asi 100.000. Stejně jako Moravané žijí staletí a staletí na vlastním území. Dnes mají oficiální Srbské národní shromáždění a také vlastní studio v německé televizi MDR. A našlo by se toho, co mohou využívat pro rozvíjení svého národního i politického života, víc.

Moravané žijí staletí a staletí také na svém vlastním území. Prokazatelně nejméně tisíc čtyři sta let, dle archeologických nálezů však ještě déle. Nic podobného, co je uvedeno výše u Lužických Srbů, VŠAK MORAVANÉ NEMAJÍ !

Co ale naopak mají Moravané oproti Lužickým Srbům je současné tvrdé propagandistické ničení moravského národního povědomí obyvatel Moravy, především podprahově, kdy jsou odvozeniny od slova Čech, Čechy, tedy i český, česká, české nadužívány v takové míře, že se i v jedné větě často taková slova vyskytují několikrát. Tak zjistíme, že v naší republice má českou národnost třeba i tráva a nedávno jsem dokonce zaznamenala, že prý i kůrovec je český. Naproti tomu slova Morava, moravský jsou zase naopak úmyslně vynechávána a to i v tom, kde Morava sama leží. Území Moravy je tak vágně nazýváno „východem“, či „východem republiky“ a podobně. Stydím se napsat, jak by se podle tohoto „vzoru“ mohly nazývat Čechy. Ale jsem Moravanka, patřím ke starému kulturnímu národu a tak se k tomu nesnížím. Naproti tomu, aby se moravští patrioti dostali do oficiálních médií a mohli tak všem občanům vysvětlit o co nám jde a proč – je téměř nemožné! V tomto centralistická moc cenzuruje, tlakem na pracovníky médií formou autocenzury, všechna tato média! Tento přístup „Prahy“, jako mocenského centra státu, nemohu nazvat jinak, než orwelovština !

Největší propagandistický tah proti spravedlivým snahám Moravy a Moravanů o emancipaci vlastní země se našim mocným, tedy tzv. elitám v Praze, podařil poté, co vyštvaly ze společného státu Slovensko a Slováky.

Tehdy si v Čechách (Praze ?) vymysleli lež, že moravští patrioti chtějí Moravu osamostatnit, tak jak se osamostatnilo Slovensko. Bylo to tehdy tak citlivé téma, že tím emočně zasáhli i mnoho obyvatel Moravy samotné. Uplakaných článků, majících za cíl odradit Moravu od snah o spravedlivé narovnání bylo nepočítaně! Přitom na Moravě byly vždy snahy jen o navrácení práv, které Moravav rámci jiných států (soustátí) požívala tisíc let, tedy až do roku 1918.

Účinek této úmyslné manipulace veřejného mínění se dostavil markantně hned ve sčítání lidu v roce 2001. Zatímco v roce 1991 se k moravské národnosti přihlásilo přibližně 1 milion 360 tisíc lidí, v roce 2001 už to bylo jen 380 tisíc. Nicméně v dalším sčítání to už bylo 522 tisíc a když přičteme i ty, co si napsali dvě národnosti, což tehdy sčítání umožňovalo a jedna z těchto národností byla moravská, bylo to už téměř 631 tisíc. Přesně 630 897.

Pocit sounáležitosti k moravskému národu opět na Moravě sílí a s tím i šance, že se svých práv domůžeme přes všechny překážky, které nám byly vloženy do cesty a jistě ještě budou !

Jaké budou, s ohledem na probouzení Moravy, výsledky sčítání lidu

letos ?