VÍTE, CO JE JOŠTŮV DUKÁT ?

Je to zlatá mince, kterou razil moravský markrabí Jošt Lucemburský, římský král, sídlící na Moravě. Našla se pokud vím původně jen v jednom exempláři. Mám dojem, že se později našel ještě jeden, ale to už lovím z paměti. A protože mnohé, co ukazuje NA VÝZNAM MORAVY V MINULOSTI je snižováno, odmítáno, znevažováno, bylo tak zacházeno i s dukátem Jošta. Ona totiž zlatá mince znamená vlastní měnu. Od zlatého nominálu se vždy odvíjela. A tedy Joštův dukát ukazoval na velkou samostatnost a váhu země Moravy, tedy Moravského markrabství v té době. A to je politikum. Argument ve prospěch Moravy dnes stejně, jak tomu bylo za minulého režimu, kdy se tento „boj“, spíše by odpovídalo slovo „nevůle“ mezi dvěma odborníky na slovo vzatými, odehrála.

Numismatik Prof. PhDr. Jiří Sejbal, DrSc, někdejší ředitel Moravského (nyní zemského) muzea v Brně, určil minci jako pravou. A to především proto, že na minci byl patrný dvojráz. Raznice do něj uhodila omylem dvakrát, tedy poskočila. Falza bývala téměř vždy odlévána. Který falzifikátor by se zdržoval nějakou nápodobou řídce se vyskytujícího dvojrázu?

Doc. Emanuela Nohejlová-Prátová, také numismatička a to z Národního muzea v Praze, měla také jasno. Je to falzum! Mám silné podezření, že tady bylo přání otcem myšlenky. Dodnes vidím doc. Sejbala, když mně o tom vyprávěl, jak kroutil hlavou a divil se, jak to mohla takhle určit, když mince přece měla dvojráz! A dodal, že se na něj kvůli tomu doc. Nohejlová zlobila.

Později se ještě do hry vložil i doc. JUDr. Jiří Bílý, aby posoudil Joštův dukát z pohledu heraldika a přiklonil se také k názoru, že dukát je pravý. Vše o dukátu lze najít ve starší ročence Moravského národního kongresu vydané někdy po roce 90.

Už léta je možnost provést aktivační analýzu. Ale nijak se s tím nespěchalo. Že by měl někdo obavy, že podepře názor o pravosti dukátu? Jde zjednodušeně o jakési ozáření, které určí nejen chemické složení, ale i izotopy. A jak víme, například zlato z obou Amerik mělo jiné izotopy než zlato evropské. A o něčem takovém nemohl mít dávný předpokládaný falzifikátor ani páru.

Zda to je dnes již vyřešeno, nevím. Ale o to ani nejde.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa