Metoděj (biskup)
Byzantský katolický patriarchát
Praha (Čechy), Doněck (Novorusko)
www.vkpatriarhat.org/cz

Dobrý den.
Při zhlédnutí videozáznamu ze stránek Vašeho patriarchátu ze svatováclavského shromáždění v pátek dne 28. září t. r. v centru hlavního města tzv. »České republiky« jsem z Vašich úst vedle označení českého národa slyšel také správné a příkladné pojmenování moravského národa, k němuž se podle posledního sčítání lidu hlásí přes 630 000 Moravanů, tudíž opět narůstá do stavu, kdy se na Moravě před obavami ze sílící germanizace k české národnosti takřka nikdo nehlásil. Tento Váš počin je o to hodnotnější, že se udál na půdě české Prahy, notabene v jejím faktickém středu, tj. pod sochou sv. Václava. Na této události byly chvályhodné i další sounáležící prvky, jako zmínka o Moravanech na transparentu účastníků a také v písni, která provázela tuto demonstraci či byla použita jako podkreslující zvuková součást výše zmíněného dokumentu. Proto Vám prostřednictvím této zprávy po čase znovu upřímně děkuji a přeji mnoho úspěchů ve Vaší obětavé činnosti.
S pozdravem
Aleš Macek
koordinátor propagace
Společnost pro Moravu a Slezsko, zal. 1968
www.promoravu.cz, www.slezsko.net