Včera jsme si připoměli výročí narození moravského spisovatele a dramatika Aloise Mrštíka (nar 14.10.1961 v Jimramově, zemřel 24,2,1925 v Brně).  Alois Mrštík se narodil jako jeden ze čtyř synů jihomoravského ševce. Vystudoval v Brně reálku a učitelský ústav. Působil jako učitel na různých místech na jižní Moravě, naposledy v Divákách u Hustopečí. V roce 1892 se zde usadil i bratr Vilém Diváky se staly jedním z center moravské literatury. Alois Mrštík přispíval převážně do řady moravských literárních časopisů, ale také do Zlaté Prahy, Lumíru, Světozoru aj. Na některých dílech spolupracoval s bratrem Vilémem. Věnoval se také osvětě. Zemřel v Brně na tyfovou nákazu.

Hlavním tématem děl Aloise Mrštíka byl život na Moravském Slovácku. Ve svých žánrových obrázcích zachytil svébytné prostředí, typy vesničanů, osobité figurky spolu s kritickým pohledem na sociální a mravní rozpory. Do literatury vstoupil drobnými prózami.

Povídky: Dobré duše – 1893, Bavlnkovy ženy a jiné povídky – 1897, napsal společně s bratrem Vilémem, Hore Váhom – 1919, Nit stříbrná – 1926

Románová kronika: Rok na vsi – 1903 – 1904, rozsáhlá devítidílná románová kronika. U tohoto díla, navazujícího na tradice venkovské prózy, je autorský podíl Aloise Mrštíka převažující. Na rozdíl od jiných venkovských kronik, vše proběhne v jednom roce. Obraz venkovského života na rozhraní Slovácka a Hané je kompozičně začleněn do cyklu čtyř ročních dob zemědělského a církevního roku. Zachycuje individuální osudy, výjevy z všedních i svátečních dnů, tradice, zaznamenává i negativní jevy, např. alkoholismus, závist a sobectví.

Dramata: Maryša – 1894, napsal společně s bratremVilémem.  Hra o vynuceném manželství, které končí vzpourou ženy a vraždou nemilovaného manžela.