Jak je zřejmé podle osobnosti, kterou si zvolilo do svého čela. Novým katalánským premiérem se 14.května 2018 stal pětapadesátiletý právník a nakladatel Quim Torra, který také patří k politickému směru usilujícímu o nezávislost Katalánska na Španělsku.

Slyšela jsem zajímavý právní názor. Podle něj se vyhlášením samostatného státu už Katalánsko samostatným státem stalo. Bez ohledu na to, že to španělská ústava nedovoluje. Španělsko – už bez Katalánska, tedy de facto napadlo sousední Katalánský stát ! V mezinárodním právu se to má tak, že určitá práva jsou nadřazena jiným. A vyhlášení samostatného státu, prokazatelně podpořené většinou obyvatel území, které je navíc obýváno jiným, samostatným národem, je nadřazeno výroku v ústavě státu či soustátí, jehož součástí toto území je.

Zásahy proti Katalánsku ze strany Španělska tedy odporovaly mezinárodnímu právu. Podivná byla reakce mnohých států v EU i EU samé. Když důrazně neprotestovaly proti silovým a tvrdým zásahům Madridu proti Katalánsku. Když uvážíme uznání Kosova, kde původním národem byli Srbové a neuznání Katalánska, kde jsou naopak původním národem Katalánci – je zaujatost kvůli „zájmům“ zřejmá.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa