První  pokusy o zakořenění ve středoevropském prostoru křesťanství absolvovalo již více než století před příchodem soluňských bratrů na Moravu. Odkud pocházeli misionáři, kteří se ubírali na „pohanskou“ stranu Dunaje svědčit o nové víře? Na tyto otázky se snaží odpovědět zářijové číslo časopisu Kauzy.