Těsně před volbami předsedy senátu jsem zaslal senátoru Kuberovi obsáhlý dopis (zveřejněn 16.11.2018 na stránkách tohoto internetového deníku), ve kterém jsem mu vyjádřil hořké i zlobné pocity člověka, který se v rámci státu Česká republika hlásí k příslušnosti ke své rodné moravské zemi a k moravské národnosti. Na tento dopis jsem odpověď dosud nedostal. Není divu, vstup do vedoucí ústavní funkce bezpochyby vyžaduje mnoho času na řešení úkolů, které nově vyvstaly, a korespondence musí jít pro tuto chvíli stranou.

S velkým napětím jsem však očekával Kuberův novoroční proslov. Bylo to jeho první obsáhlejší vystoupení ve funkci předsedy horní komory Parlamentu ČR v dominantním veřejnoprávním sdělovacím prostředku, jakým je ČT. Navíc v době a čase, který byl v minulosti vyhrazován vždy jen prezidentu republiky. Překvapilo mě proto,  jak malou pozornost věnovaly této záležitosti veřejné sdělovací prostředky. Nedopátral jsem se ani toho, že by novoroční proslov předsedy Senátu ČR vyšel někde tiskem (neprošel jsem ale všechny deníky) a rovněž při hledání na internetu jsem nebyl v tomto směru úspěšný.

Šlo mi při tom o jednu věc. Slyšel jsem to sice na vlastní uši, ale chtěl jsem to mít k dispozici i v tištěné podobě, že osobnost v tak svrchovaně významné politické funkci, jakou je předseda senátu, si uvědomuje, že v tomto státě nežijí pouze tzv. „státotvorní“ Češi, ale že tu žijí i nestátotvorní a politicky v současné době druhořadí Moravané a Slezané! Úžasný objev předsedy senátu! V tomto zakletém státě byli objeveni jeho původní obyvatelé!

Co mě ještě víc překvapilo, jak malou pozornost věnovali tomuto neobvyklému a politicky odvážnému výroku sami Moravané. Od Zemana, který, jak se sám v televizi vyjádřil, za své zvolení do funkce prezidenta vděčí Moravě, se sotva můžeme dočkat něčeho podobného. Stejně jako od většiny ostatních ústavních činitelů. Včetně těch, kteří sami pocházejí z Moravy, ale z důvodu osobního prospěchu a obavy o svou další politickou kariéru se k Moravě nehlásí.

Závěrem jen lakonicky. Ústy předsedy horní komory Parlamentu České republiky bylo v souladu s Ústavou připomenuto, že v tomto státě žijí nejen Češi, ale i Moravané a Slezané. Pane Kubero, předsedo Senátu České republiky, díky za tato dvě slova!

Jiří Kvapil, signatář Deklarace moravského národa