/Křesťanství obecně – úvaha a prosba o zapojení se do diskuze/

Vážení bratři Moravští, Moravské sestry,

tož mě tak napadlo se trošku rozepsat bokem, když už mi chodí těch pohoršených smajlíků víc než pokusů mé argumenty nějak slovně ohodnotit, případně mě obohatit o jiný úhel pohledu, který by mě donutil se nad danou tématikou zamyslet.

Nad tématikou paralely mezi Křesťanskou Církví na historickém území Velké Moravy a Českým státem na historickém území Velké Moravy. Tak jak se šířící Křesťanství snažilo potlačovat původní kultury nejen v Evropě (co mají takoví původní obyvatelé Brazílie či Filipín společného s naukou pocházející z Blízkého Východu?), tak se Češi snaží všemi dostupnými proudy potlačit Moravu, poukazujeme tu na to ve skupině každý den.

Na Cajzly se tu hází právem hnůj, ale náboženská či historicko-náboženská témata jsou tu jaksi přehlížená či snad nepřímo glorifikovaná a běda tomu, kdo si dovolí se rouhat.

Co za to může? Nevzdělanost či názorová rigidita a neochota či strach se podívat na víru, tudíž patrně velmi stěžejní součást života některých zde pohoršených, z jiného úhlu pohledu? Není to trošku pokrytectví? Nejsem příliš útočný? Případně mi odpusťte.

Ptám se tedy – co bylo první? Velká Morava nebo moment, kdy se odehrál Cyril s Metodějem a vše, co tady ve zkratce ‚rozjeli‘? Vím, že křesťanství se tehdy už v Evropě šířilo a už tehdy mělo univerzální (rozuměj v mnoha tehdejších zemích/kulturách) politickou moc paralelní či dokonce svrchovanou nad původní světskou politickou mocí.

Ptám se naprosto legitimně, chci vědět historickou souvislost od těch, kteří dané tématice rozumí a dokáží ji objektivně bez náboženského biasu posoudit.

Byla Velká Morava

A) původně pohanská tak jako zbytek původních slovanských kmenů? Nebo

B)Velká Morava a její státnost vznikla až s usazením církve křesťanské?

Pokud je správně za A, je tedy selskou logikou pokrytcem ten, kdo na Cajzly (jakožto moderní usurpátory Moravské identity a kultury) nadává a přesto víru křesťanskou v sobě má a drží a vysmívá se těm, kteří na ni v kontextu Moravy negativně poukazují (ačkoli tato víra historicky usurpovala kultury celosvětově, včetně té původní nacházející se na území Moravy, čehož budiž svědkem tehdejší Konstantinovo dílo Zakon Sudnyj Ljudem).

Pokud je správně za B, a tudíž že Velká Morava by se bez pomoci Křesťanské Církve asi ani nedostala do historických map a je tedy jen jakýmsi relativně krátkodobým středověkým satelitem Byzantské Říše, který poté záhy korunu přesunul na západ do Čech, aby se více přiblížil Římskému papežskému diktátu, pak tedy pardon a z této skupiny dobrovolně odejdu.

Než se tak stane, rád bych si přečetl vyjádření těch, kdož mají čas přidat pohled svůj, argumentaci svou, smajlíky si prosím nechte, nemají žádnou informační hodnotu.

FB Dustin Svennson