V září se opět první čtvrtek v měsíci – tedy 2. září v 17.30 – setkáme v přednáškovém sále

Dietrichsteinského paláce na numismatické přednášce:

Numizmatické a archeologické doklady osídlenia Plaveckého hradu a okolia v 13.-18. storočí (Príspevok k Uhorsko-moravským vzťahom v 15. storočí)

Na hojnou účast se těší přednášející Mgr. Dagmar Grossmannová (MZM), Mgr. Marek Budaj, Ph.D. a Mgr. Radoslav Čambal, Ph.D. (SNM v Bratislavě).

Přednáška se věnuje novým poznatkům osídlení Plaveckého hradu ve 13. – 18. století. V posledních letech se podařilo z hradu získat a zpracovat velké množství numismatického materiálu (jedná se o 557 mincí) a také archeologického materiálu (několik stovek kusů). Z nich jsou zajímavé především ty, které dokládají intenzivní kontakty s Moravou především v době husitských vpádů.

FB Moravské zemské muzeum