Často jsme ve svých článcích a příspěvcích psali, že Morava oficiálně neexistuje, že ji zrušili komunisti v době diktatury, když po svém puči v roce 1948 přišli k moci. Ale není to pravda. My, moravští patrioti, jsme ve velké většině řadoví občané, laici. A mýlili jsme se. To, co komunisti zrušili, byla správa země jejími obyvateli a všechny instituce, které Moravu reprezentovaly a zastupovaly. Ale země, ze kterých se naše republika skládá, tedy Čechy, Morava a Slezsko oficiálně existují! Právě Preambule Ústavy ČR je toho důkazem a jejich legislativním zakotvením. To, že v současné právní úpravě nemají tyto země vlastní správní orgány, je věc druhá, nicméně to lze změnit.

A to není všechno. Z povahy recepčního zákona 1918, nebo 1992 při rozdělení federace, mnohé zákony o Moravě, které existovaly dříve a které od té doby nikdo nezrušil, stále platí. Například zemské symboly či hranice zemí. Nositeli historické země jsou její obyvatelé, legislativně pak dlouhá tradice zemského (státního) práva a vědomí společných kulturně-historických hodnot. Morava je velké dědictví předků.

Nezapomínejme, že Republika Československá, při svém překotném zrodu nezrušila ani institut zemí Koruny české. To je docela přehlížený státoprávní oříšek. Podle kterého i Morava stále oficiálně existuje …!

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa