V souvislosti s vývojem reprezentačních dresů v posledních letech jsem si myslel, že odstraněním moravské a slezské orlice se jedná „jen“ o projev nesnášenlivého českého nacionalismu. Porušování Zákona o užívání státních symbolů České republiky (§3 odst.1, písmeno g) samozřejmě i nadále pokračuje, ovšem nyní jsou vyloučené již i státní barvy České republiky.

Působí to na mě dojmem snah o vymýcení veškeré historické tradice, zavržení naši minulosti (vždyť i ten osamocený lev není lvem) a vytváření symboliky odpovídající momentálním trendům módy. Zřejmě se jedná o další posun ve snaze globalizátorů vytvořit vykořeněnou, bezhodnotovou masu, zcela zaměřenou na konzum materiálních statků.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa