Nová výstava v Památníku Velké Moravy se zaměřuje na mocenské kontakty Moravy a Čech doby velkomoravské. Na významných českých lokalitách ukazuje vliv moravské říše.

Slovácké muzeum otevřelo v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského hradiště novou panelovou výstavu s názvem Velká Morava a Čechy. Ta poodhaluje historické dění i významné mocenské kontakty tehdejší doby. Přibližuje zejména centra raně středověkých Čech, která se vážou k době knížat Bořivoje a Svatopluka. Výstava představuje například starobylé hradiště Stará Kouřim, jedno z největších českých hradišť s úzkými vazbami na prostředí Velké Moravy, stejně jako další významné místo Levý Hradec, na němž v 80. letech 9. století nechal kníže Bořivoj díky pomoci Moravanů postavit první křesťanský kostel v Čechách, i blízké Klecany. Informační prostor je věnován také bohatému knížecímu hrobu pod mohylou v severočeských Želénkách, který bývá někdy spojován s takzvanou „moravskou nevěstou“.

“Cílem výstavy je zasadit období Velké Moravy do širšího kontextu. Navazujeme na téma, které jsme představili již loni výstavou Velká Morava a Pražský hrad. Nyní se soustřeďujeme na další a možná ne tak známé lokality. Kontakt obou oblastí se projevil nejen v mocenské sféře, ale také například oblibou velkomoravských šperků a ozdob v českém prostředí, které si je osvojilo a výtvarně je inovovalo,” uvedla pro server Místní kultura kurátorka výstavy Dana Menoušková.

Výstava Velká Morava a Čechy je v Památníku Velké Moravy otevřená od 17. září do 31. ledna příštího roku.

https://zpravyzmoravy.cz/vystava-ukazuje-vazby-moravy-a-cech-ve-velkomoravskem-obdobi/