Před 170 roky – konkrétně 14. října roku 1848 – se na 5 měsíců stala Olomouc sídlem rakouského císařského dvora. Stalo se tak po opakovaných revolučních nepokojích ve Vídni. Habsburkové z obav z řádění davu hledali stabilnější místo, aby nakonec upřednostnili poklidné město v Moravském markrabství. Olomouc měla v této době ještě hradby, navíc zdejší obyvatelstvo nepropadalo radikalismu. Krátce poté se do nedaleké Kroměříže přesunulo i celoříšské Ústavodárné shromáždění, Morava se tedy téměř na půl roku stala centrem habsburské středoevropské mocnosti. 2. prosince 1848 se v prostoru olomoucké arcibiskupské rezidence stal novým císařem František Josef I. (vládl 1848 – 1916), který nahradil dosavadního slabomyslného císaře Ferdinanda V. Dobrotivého.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa