Z iniciativy moravských stavů a přičiněním moravského místodržitele hraběte Mitrowského byl vybudován a 4. října 1818 odhalen a posvěcen Památník míru – obelisk v Denisových sadech. Od roku 1849 Moravská národní památka. Letos si připomínáme dvousetleté výročí jeho odhalení. Pietní vzpomínka s koná v Brně v sobotu 6. října 2018 v 11.30 hodin katedrále na Petrově a následně u Památníku míru – obelisku v Denisových sadech.

zdroj: http://zamoravu.eu/akce/brno-vyroci-odhaleni-pamatniku-miru/