Z DĚJIN VELKÉ MORAVY MNOHÉ VÍME, MNOHÉ PŘEDPOKLÁDÁME PODLE INDICIÍ, NĚCO JEN TUŠÍME …

Slovenský historik prof. Matúš Kučera, kterému bylo letos v říjnu 88 roků se vyjádřil k určitému úseku dějin Velké Moravy. Dle něj Bořivoj, Svatoplukův místodržící v českém vévodství, zemřel pravděpodobně v mladém věku. Po jeho smrti musel král Svatopluk údajně na nějaký čas usednout na český trůn, aby po smrti Bořivoje zpacifikoval české kmeny. Tento příběh nelze doložit, volně se opírá především o skutečnost, že archeolog Zdeněk Smetánka, kterého pan profesor Kučera nazývá svým přítelem, před několika lety vykopal na třetím zadním příkopu Pražského hradu velkomoravskou vojenskou družinu. Stejnou, jaké byly vykopány v Mikulčicích, Nitře i jinde. O moravském původu vykopaných pozůstatků, včetně materiálních, nebylo pochyb. Příliš se lišily od domácích a naopak zcela odpovídaly velkomoravským. Nabízí se otázka, za co se považovala pozdější vládnoucí dynastie v Čechách? Když jméno Přemyslovci pro ni vymysleli, na základě Kosmou uváděné legendy, až obrozenci v novověku? Považovali se za Mojmírovce? Spis o přenesení koruny z Moravy do Čech by něčemu takovému mohl napovídat. Ale to je právě to, co můžeme předpokládat, nebo jen tušit .

Kníže Bořivoj I.

Jistě se k těmto vykopávkám dá něco nalézt, ale mně se to nepodařilo. Zřejmě není vůle, aby se zrovna toto příliš dostávalo do obecného povědomí. Když státoprávní dějiny našeho státu, které byly Václavem Klausem jako povinný materiál zaslány do archivu EU, sice začínají uskupením kmenů na našem území pod vládcem nazvaným Sámo, ale poté tam není o Moravské říši ani slovo a pokračují až nástupem tzv. Přemyslovců.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa