Lukov na Zlínsku je v podhůří Hostýnských vrchů a turisté tam jezdí hlavně kvůli zřícenině stejnojmenného a kdysi největšího středověkého hradu na Moravě.  Méně známý je fakt, že se tu konaly první lyžařské závody v českých zemích. 

Lukov na Zlínsku je v podhůří Hostýnských vrchů a turisté tam jezdí hlavně kvůli zřícenině stejnojmenného a kdysi největšího středověkého hradu na Moravě. Obec není ani na seznamu zimních středisek, přesto se tam konaly první lyžařské závody v českých zemích. Bylo to ještě v dobách monarchie a proběhly dokonce o pár let dříve, než první stejné klání v Krkonoších, které tam uspořádal hrabě Jan Harrach.

Lyžařské závody v Lukově se odehrály v roce 1893. Zorganizoval je tehdejší majitel lukovského panství hrabě František Seilern. Podle správce hradu a předsedy Spolku přátel hradu Lukova Jiřího Holíka, byly lyže jeho velkou vášní a jízdu na ski, jak se tenkrát říkalo, velice propagoval. Nejdříve je bral jako prostředek k usnadnění pohybu v zasněžených lesích. Píše se o tom v bulletinu, který vyšel v roce 100. výročí konání závodu. Dál se v něm uvádí, že lyže do Lukova přivezli dva hajní. Když hrabě Seilern viděl, jak rychle dokáží objet rozlehlou oboru, vybavil lyžemi všechny zaměstnance lesní správy a nařídil jim, aby se na nich co nejdříve naučili jezdit. Brzy na to uspořádal závod. Jel se v únoru 1893 a soutěžilo se ve sjezdu a běhu. Kromě lesníků se zúčastnila i šlechta z nedalekého zámku Lešná. Trať vedla z hradního kopce podél cesty, dnes je to ulice Hradská, na louky pod Růžovou k vesničce Vítová a zpět. Dráhy, běžkařská i sjezdová, byly vyznačené praporky a vedly tak, aby přihlížející na závodníky viděli. Byla to pro ně velká atrakce, nic podobného zatím nezažili. Atraktivní byly i ceny. Vítěz dostal od hraběte zlaté hodinky, závodníci na dalších místech peněžitý dar a lyže.

https://zlin.rozhlas.cz/v-lukove-na-zlinsku-se-zacalo-s-lyzovanim-drive-nez-v-krkonosich-8378873?fbclid=IwAR2qrQgR9rP2Oxw45I6z0YIOUOhT18UzqrHQxYNTGUrtLJj35vbQvqLVZ40