Signatář Deklarace moravského národa pan PhDr. Jiří Kvapil zítra předá do brněnské poslanecké kanceláře děkovný dopis JUDr. Pavlu Blažkovi, Ph.D. za jeho Interpelaci ve věci neuznání moravské národnosti na ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojku

 

JUDr. Pavel B l a ž e k, Ph. D., poslanec Parlamentu ČR

 

Úvodem dva citáty, pod které bych se bez váhání podepsal

„… vždycky jsem cítil ponížení, že musím do nějakých obskurních rubrik psát: národnost česká, když jsem Moravan, ne Čech… Moje vlast je Morava a žádné Čechy, a už vůbec ne infámní, hrůzné, bohorouhačské Česko, ten obludný výplod našeho zdivočelého, prohnilého,nekonečně zkorumpovaného, nestoudného, každou sebemenší hodnotu okamžitě špinícího, rozkládajícího, relativizujícího liberalismu.“ Jiří Kuběna, básník

Chci vyjádřit přesvědčení, že my Moravané jsme stále tím národem, který nese pečeť vyspělé kultury, vzdělanosti, pracovitosti a tvůrčí síly, ale také pečeť schopnosti být svorníkem vzájemného sbížení s ostatními národy, branou porozumění potřebného všem. Arcibiskup ThDr. Mons. František Vaňák, moravský metropolita

 

Vážený pane poslanče,

přijměte prosím moje upřímné poděkování za Vaši interpelaci na ministra ČR pro lidská práva JUDr. Jana Chvojku.

Jsem jedním z těch 631 tisíc občanů České republiky, kteří odmítají hlásit se k národnosti jiné než moravské. Napsal jsem v tomto smyslu již několik dopisů Úřadu vlády i samotnému Ministerstvu pro lidská práva, odpověď však byla vždy velmi blízká tomu, co před nedávnem obdržel od Ministerstva pro lidská práva prezident Moravského národního kongresu ing. Josef Pecl, a sice že se mohu hlásit víceméně k čemu chci, ale stát mě bude proti mé vůli vždy vnímat a vykazovat jako člověka národnosti české! Také nemáme my Moravané usilovat o nic specificky moravského, své aktivity máme směřovat pouze „ke komplementárnímu obohacení národa českého“ (komplementární – doplňující)! Nesmírně mě to hněte, cítím se stanoviskem příslušného ministerstva opakovaně ponižován a urážen. Jak mohu mít k tomuto státu pozitivní vztah, když mi upírá primární právo, a to být ve smyslu národnosti tím, čím chci být, čím jsem se narodil, čím byli moji rodiče i prarodiče, čím byl pan farář v mé rodné obci i sám moravský metropolita arcibiskup ThDr. Mons. František Vaňák. Kdo je momentální ministr pro lidská práva proti autoritě moravského metropolity, statečného bojovníka proti totalitě?

Přiznám se, že jsem podobný požadavek na ministra pro lidská práva od nikoho nečekal, přišlo mi příliš odvážné, aby se kterýkoliv ze současných politiků tohoto problému chopil. O to víc mě to potěšilo, a tímto dopisem Vám chci vyslovit, vážený pane poslanče, nejen svoje poděkování, ale i naději, že u tohoto tématu setrváte, uděláte zřetelný krok k posílení demokracie v tomto státě, a získáte si tím přízeň a ocenění mnohého z nás Moravanů.

 

PhDr. Jiří Kvapil, Špačkova 6, Brno