Vážení členové a příznivci Moravského Kulatého stolu, přátelé!

Několik informací  na závěr roku 2020:

 1) Vzhledem k opatřením souvisejících s koronavirovou nákazou se nepodařila v roce 2020 uskutečnit žádná z pravidelných akcí, které Moravský kulatý stůl realizuje. Bude-li možnost zorganizovat alespoň některou z aktivit v roce 2021, při které je předpoklad shromáždění většího počtu lidí, je naprosto nejisté. Rada Moravského kulatého stolu se bude snažit svolat Sněm MKS při první příležitosti, kterou případné uvolnění ve vládních opatření umožní. 

 2) V únoru 2021 se má uskutečnit v  náhradním termínu třetí ročník Akademické konference „Morava 1918“. S největší pravděpodobností bude konání konference opět odvoláno. 

 3) Na jaře 2021 nás čeká Sčítání lidu 2021. Zástupci organizací spolupracujících u Moravského Kulatého stolu se již v prosinci 2019 (na posledním sněmu MKS, který se podařilo uskutečnit) vyjádřili ve prospěch společné propagace zapsání moravské národnosti a moravského jazyka. To znamená bez zdůrazňování podílu jednotlivého spolku nebo jednotlivé politické strany. Jak už je ale u moravských iniciativ pravidlem: co jsme si slíbili v prosinci 2019, to v průběhu roku 2020 vzalo za své. A některé z organizací u MKS se rozhodli spojit Sčítání s propagací sebe sama. Za dané situace se Rada Moravského kulatého stolu rozhodla přijmout listopadovou nabídku ke spolupráci od lidí, pracujících na vzniku nové moravské politické strany (inspirovaných přednáškami na  akademických konferencích „Morava 1918“) a od sponzorů, kteří vznik této strany podporují. Nabídka má svoji logiku: nová strana bude registrována až po Sčítání, tedy zatím neexistuje. Moravský kulatý stůl chtěl propagovat moravskou národnost jako společenství moravských organizací, sám také není registrovanou organizací. Budou-li obě iniciativy spolupracovat při Sčítání, nejde o propagaci určité „zaběhnuté“ strany nebo „zaběhnutého“ občanského spolku. 

Během necelých dvou měsíců souhlasilo se spoluprací šest řádných členských organizací MKS z jedenácti a zástupci dalších dvou organizací, které žádají o přijetí k MKS. Jinými slovy: to, co si zástupci spolků u MKS v prosinci 2019 odsouhlasili, se začalo skutečně naplňovat. Moravský kulatý stůl tak vystupuje při propagaci zapisování moravské národnosti při Sčítání 2021 jako jednotná iniciativa. Předpokládám zapojení i zbývajících členských organizací Kulatého stolu – mnoho jednotlivců ale i celých místních organizací z nich už se do spolupráce přihlásilo bez čekání na stanovisko svých vedení. Platí to jak pro řádné členy u MKS, tak pro hostující organizace. A to je příznivá zpráva: na dobrém výsledku Sčítání přece máme zájem všichni my – Moravané! A ne jen členové určitého spolku!

 4) V čem spolupráce spočívá? Především jde o zajištění vylepování plakátů s jednoduchým textem ve (pokud možno) většině obcí Moravy, moravského Slezska a oblastí na pomezí Moravy a Čech. Plakáty budou spolupracovníkům dodány, lepidlo a náklady na přejíždění mezi obcemi vlastními prostředky jsou již v režii spolupracovníků. 

Dalším příspěvkem k úspěšnosti Sčítání jsou krátká videa, natočená se sportovci, umělci, vědeckými pracovníky, atd. Kdo z Vás má možnost přístupu na You Tube, může už zhlédnout příspěvky Petra Švancary (fotbalisty), Petra Ulricha (hudebníka), Tomáše Kočky (hudebníka), Jana Hanáka (katolického faráře a publicisty),Karoliny Klusové (vicemistryně Evropy v thajském boxu), Richarda Stávka (vinaře) a Martina Škorpíka (ekologa a biologa). Další videa s dalšími osobnostmi se natáčí. Vidíte na nich buď logo našeho Moravského kulatého stolu nebo společně s ním i logo Morava 1918. Prosím – rozesílejte!

MKS a přípravný výbor Morava 1918 chystá ještě další iniciativy ke Sčítání – o těch ale zatím pomlčím. Vše totiž záleží jednak na dostatku spolupracovníků, jednak na štědrosti sponzorů. 

5) Děkuji všem, kteří svými články přispívají do Hlasu Moravy. Není to  tiskovina MKS. Je to občasník moravských patriotů – tedy nás všech. Jaký bude, to záleží na nás všech. A měl by to být občasník polemický, ne hlásná trouba názorů jedné skupiny lidí, jak je redakci Hlasu občas doporučováno.

 Vážení přátelé!

Doufám, že se podaří v roce 2021 setkat se s Vámi na Sněmu Kulatého stolu. Máme co projednávat. Mnoho věcí si potřebujeme vyříkat napřímo. Bez hledání vhodných formulací, jak už to většinou bývá při psaní.  Díky za Vaši spolupráci, trpělivost a pochopení.

Do roku 2021 přeji Vám i Vašim blízkým pevné nervy, pohodu a zdraví.

 Milan Trnka, předseda sněmu MKS.