V zářijovém vydání časopisu Kauzy popisuje autor Mgr Daniel  Černohorský počátky Velké Moravy jako významné kulturně-politické i mocenské síly ve střední Evropě.