Su Moravan a křesťan. Ctím Svatého Václava, jako muže bohabojného jenž víru a lásku proměnil ve svém životě. Kéž by naši bratři Čechové měli takových mužů více a my Moravané nalézali dobré příklady pro nás. Pak by Moravané a Češi žili ve společném státě ve větší vzájemné jednotě.

Ve svatováclavském chorálu se zpívá: „Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste, eleison“.

Češi mají svého patrona České země sv.Václava a další světce, na které mohou být právem hrdi. Raduji se spolu z Čechy, že mají ke komu se obracet a hledat vzor pro život. Co mně osobně vadí je to, že v dnešní době politika negativně zasahuje do všech oblastí našeho života. Sport, kultura, média a dokonce už i náboženská výročí  neslouží k zamyšlení, ale k manipulaci česko (pražsko)-politických zájmových skupin, které s pomocí médií dokonale ovládají myšlení většiny občanů. Lež je vydávána za obecnou pravdu a tato lež je denně 1000x opakována.

Ale zpět ke Svatému Václavovi. Média, politici i někteří kněží lidem v naší zemi Moravské lžou, že je též patron země Moravy … není a nikdy nebyl. S úcty k tomuto světci je mu na Moravě zasvěceno několik chrámů. To ale neznamená, že je patronem Moravské země. Mnoho jiných chrámů a kostelů je zasvěceno dalším světcům. Země Morava a moravský národ má své patrony a svaté, na které můžeme být právem hrdí Panna Marie, Svatý Cyril a Metoděj, Svatý Jan Sarkander, Blahoslavená sestra Marie Restituta Kafková, Svatý Rostislav atd.

Z pohledu křesťana (Moravana) je třeba si vážit každého člověka, který se rozhodl (bez rozdílu k jaké národnosti se hlásí), žít podle evangelia a který sehlásí k Ježíši Kristu. My Moravané musíme však jednoznačně odmítnou nechat si namluvit, že když dotyčný byl, nebo je Čechem jsme též my Češi … NEJSME. Mým biřmovacím patronem je Svatý František s Assisi (Ital), který je uctíván po celém světě. Vážím si ho, ale Italem nejsu a nikdy nebudu, tak jako si vážím českého Svatého Václava, ale Čechem též nikdy nebudu. Su a vždy budu hrdý Moravan, který ctí a respektuje druhé do té míry jakou měrou je tento respekt opětován.

Na závěr bych rád zvolal spolu se všemi křesťany. „Svatý Václave oroduj za nás“.

Antonín Ševčík, signatář Deklarace moravského národa