„Zdravím, úspešne som sa sčítal, tie dva modré nápisy som tam vložil ja, pre lepšiu viditeľnosť, ale moravská národnosť je priamo vo výbere národností predpísaná, po rozkliknutí sú na výber viaceré.“

Na Slovensku včera začalo sčítání lidu, které poprvé proběhne plně elektronicky. Na rozdíl od minulosti dotazník obsahuje méně otázek, další údaje úřady zjišťují z jiných registrů..

Formulář obsahuje 14 otázek, například o pobytu, rodinném stavu, vzdělání, národnosti a náboženském vyznání. Lidé mohou zadat až dvě národnosti, což krátce před startem sčítání vyvolalo debatu a návrh k přehodnocení takového postupu; statistici nakonec možnost dvojí národnosti ponechali.

Do sčítání by se měli zapojit lidé s trvalým, přechodným a obdobným pobytem v zemi, tedy i cizinci s bydlištěm na Slovensku. Rozhodující je stav k 1. lednu letošního roku. Získané údaje budou důležité také pro přerozdělování takzvaných podílových daní mezi samosprávu, mohou ovlivnit rovněž dotace pro církve a používání jazyků národnostních menšin v úředním styku.

Základní údaje ze sčítání by měly být k dispozici na začátku příštího roku, tedy později oproti původním plánům. Podle statistického úřadu důvodem je posunutí služby asistovaného sčítání za pomoci komisařů na období od dubna do konce října, a to kvůli covidu-19. Očekává se, že asistovaného sčítání využijí hlavně důchodci, zdravotně postižení a osoby s nedostatečnými digitálními zručnostmi.