Vážení přátelé Moravané,

vzhledem ke koronavirovým opatřením nemohu svolat sezení na téma závažného a vskutku revolučního činu,nezbývá mi než postupovat cestou elektronického dopisu. Podařilo se mi vykomunikovat možnost, aby v rámci společnosti The European Society for History of Law existující při Právnické fakultě Masarykovy univerzity vznikla moravská sekce, jejímž úkolem by bylo pracovat a spolupracovat na publikacích, článcích a vědeckých statích o dějinách Moravy, to vše pod záštitou řádné oponentury, spolupráce a přednáškové činnosti Práv.F MU a společnosti The European Society for History of Law  . Žádám vás proto, abyste se laskavě podívali na stránky společnosti The European Society for History of Law  a posoudili, zda vy osobně byste měli zájem nebo byste se poptali mezi svými přáteli po osobách, které se o moravské dějiny soukromě vědecky zajímají a jejich práce je v něčem originální (kupř. zkoumání hranic Moravy apod.) a současně by jejich práce obstála v podmínkách vědecké oponentury každé publikace nebo článku v odborném časopise. 

Pokud bychom vytvořili takovou sekci v rámci fakulty, resp. společnosti The European Society for History of Law , domnívám se, že by šlo v opravdu zásadní a revoluční čin výrazně zrychlující tempo restaurace Moravy, neboť náš cíl mj. i dostat dějiny Moravy jako učební předmět do škol by byl zčásti splněn (univerzita) a zčásti na dobré cestě (střední a základní školy). Kromě toho by se povědomí o Moravě dostalo mezi širší publikum, včetně toho univerzitně vědeckého.

Rozsah publikační či jiné činnosti není stanovami nikterak určen, nejsou ani podmínky pro akademické vzdělání – kvalita práce a tedy její publikování nebo nepublikování se určuje nikoli titulem, ale pouze a jen vědeckým schvalovacím procesem – oponenturou vědecké redakční rady. Článek, který takto vyjde, má pak podporu univerzitních vědeckých kapacitse společností spolupracují významní profesoři a docenti fakulty, advokáti, pracovníci justice (vč. Ústavního soudu), to vše včetně spolupráce zahraniční. Článek, přednáška, kniha může být pak samozřejmě jak kolektivním počinem, tak i soukromou iniciativou každého člena, takže není podmínkou, aby vznikala další moravská organizace, každý současně zůstává v té své a pouze k tomu se stane členem společnosti The European Society for History of Law  a její moravské sekce. 

Rozšiřte tedy, prosím, tuto myšlenku mezi členstvo jak moravské, tak i monarchistické. Poplatek za členství je pouhopouhých 200 nebo 500 Kč ročně a členem společnosti se stává ten, kdo se přihlásí a je schválen představenstvem. Podrobnosti o činnosti jsou na stránkách společnosti. Pokud jde o mě, tuto nabídku příjmu, moravská sekce ale nevznikne, budu-li tam sám. Nebojte se toho, odhoďte třeba i skromnost, za pokus to určitě stojí. Mohu-li požádat ty z vás, které osobně znám, aby mi zaslali seznam osob připadajících v úvahu a pak bychom postupovali dál. 

S pozdravem

JUDr. Michal Hoskovec