Panelová výstava zaměřená na významné lokality doby velkomoravské ve středních a severozápadních Čechách poodhaluje historické dění i významné mocenské kontakty tehdejší doby. PhDr. Naďa Profantová, CSc., z Archeologického ústavu AV ČR v Praze v ní přibližuje centra raně středověkých Čech, která se vážou k době spolupráce Čech s Moravou za knížete Bořivoje i k době Svatoplukovy vlády v Čechách (889/90–894). Představuje např. starobylé hradiště Stará Kouřim – jedno z největších českých hradišť s úzkými vazbami na prostředí Velké Moravy. Dalším významným místem je Levý Hradec, na němž v 80. letech 9. století nechal kníže Bořivoj postavit první křesťanský kostel v Čechách, i blízké Klecany. Prostor je věnován také bohatému knížecímu hrobu pod mohylou v severočeských Želénkách, který bývá někdy spojován s tzv. „moravskou nevěstou“.

Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885, 686 02 Staré Město

Termín 17. 9. 2020 – 31. 1. 2021

zdroj: http://www.slovackemuzeum.cz/akce/756/